Cinnamon Toast Crunc

U casi preko barske kasike, pazljivo, redom sipati sastojke prema recepturi, voditi racuna da ne dodje do mesanja ili sjedinjavanja istih.